Selvbyg

  Byg din egen kajak i diagonallimet finer.

Metoden blev brugt til at bygge motortopedobåde til marinen i 60-erne. Ganske vist var finertykkelsen væsentlig større; men princippet var det samme, som jeg bruger til at bygge mine kajakker.

Når du går i gang med dit eget projekt, skal du først beslutte hvad kajakken skal bruges til.

 1. Motion
  Kajakken konstrueres efter din evne til at holde balancen. Husk det skal være sjovt at ro, også i bølger.
 2. Kaproning
  Glem det, vægten er for stor, og der er brugt megen forskning på at udvikle den hurtigste kajak.
 3. Rulle (grønlænder-vending)
  Kajakken skal have et lille cockpit, så man ikke falder ud af kajakken under rullen. Kajakken skal være smal. Den ideelle rulleform er en træstamme. Kajakken skal have et lavt agterdæk.
 4. Friluftsliv
  Kajakken skal have opdrift til roerens vægt + bagagen.
  Kajakken bør være stabil i bølger (V-formet + spring).
  Kajakken bør have vandtætte kamre til bagagen med luger.

Herefter bestemmer du hoved dimensionerne på basis af nedenstående grundregler.

 • En bred kajak er mere stabil, end en smal.
 • En smal kajak er hurtigere end en bred.
 • En lang kajak er hurtigere end en kort.
 • En fladbundet kajak har stor begyndelses stabilitet.
 • En V-formet kajak har stor rest og retnings stabilitet.
 • Spring i kajakken medfører at kajakken bevæger sig nemmere op over bølgerne.

Linjer
Kajakkens facon skal være konveks, d.v.s. at den ikke må have hulninger overhovedet. Dette skylde byggemetoden; men hulninger giver også turbulens i vandstrømmen, så en form uden hulninger, vil altid være den bedste.

Man kan købe linjer på nettet; men udbuddet er begrænset, så det er ikke sikkert at du kan finde de linjer, som modsvarer dit brug af kajakken.

Hvis du har styr på en linje-tegning, kan du vælge at lave linjerne selv.
Den sikreste metode er at basere konstruktionen på en eller flere kajakker, som er tæt på dit ønske. Herefter måler du kajakkerne op, og tegner et spanterids.

billed 1

Nu er det  nemt at ændre på spanterne, så du får de egenskaber frem, som du foretrækker. På billedet har jeg ændret på linjerne i agterskibet, fra min egen version 1 til version 2.

billed 2

Når spanteridset er ok, tegnes vandlinjer, snit og diagonaler ud i skala 1:1.

Bygge-spanter lægges ind og måles op. Jeg har valgt at bruge mit arbejdsbord til afslagnings loft.

En anden metode, er at købe eller låne et linje-tegnings program til computeren.
Det kræver dog, udover kendskab til en linje-tegning, også kendskab til hvordan programmet fungerer. Herudover skal man have adgang til en plotter som kan plotte byggespanter ud i skala 1:1.

 

 

Pluggenbilled 3

Pluggen er det skelet, som kajakken bygges over.

Den består af en kerne som bygge-spanterne monteres på.
Jeg bygger kerne af 12mm  finer, som trappes ned mod enderne og slutter i en stævnkontur. Centerlinien mærkes op til kontrol når spanterne monteres.

billed 4

Byggespanterne saves ud i 12mm finer og monteres på kernen fra midten og ud mod enderne med materiale tykkelsen mod enderne. Tegn spanterne op på den side, der vender mod midten. Når du senere høvler smig på spanterne, kan du bruge stregen som kontrol, i stedet for at høvle den væk i smigen.

billed 5

Herefter Høvles der smig på spanter og stævnkontur.

 

Nu er du klar til at montere de langsgående lister.

billed 6

Listerne ved knæk (køl, lønning m.m.) skal være af træ, idet kajakkens køl og lønning bliver skruet på under opbygning af skroget. Af samme grund skal der limes forstærkning mellem byggespanter, på bagsiden af listerne. Mellemliggende lister bør være af aluminium, hvilket giver større stivhed. Til lønningslister, limer jeg en planke op af 4 lag finer på 1.5mm (jeg bruger det finer som jeg ikke kan bruge til kajakken p.g.a. buler, knaster o.l.). Herefter saver jeg planken op i strimler med bredde på 20-25mm. Det er næsten umuligt at købe færdige lister som ikke buler.

plug 003

Aluminiums listerne er monteret og der er høvlet fas på alle knæklister. Fasen som er høvlet af, bliver senere til  kajakkens samle-lister (køl, lønning). Bemærk at der er 40-50 mm afstand fra knæklisten til første alu-liste. Dette skyldes at der skal være plads til en klemme eller skruetvinge når lamellerne limes på. Indløb til for og agterstævn er tilpasset og kontrolleret med en lamel.
Så er pluggen klar, og opbygning af kajakken kan starte.

Kajakken

lister 003

Stævnene limes op

lister 004

Stævn og køl limes samme.
Herefter skrues listerne på pluggen, og høvles i smig.

lister 005

Nu er jeg klar til at lime skroget op. Kølen  er skruet på, således at jeg kan fjerne skruerne efter at første side er limet op med 2 lag. Stævnene har en skrue fra dæk. Skruen fjernes først når bunden er færdig. Bunden limes på køl og stævne; mens dækket limes på lønningslisterne. Plastikken skal forhindre at jeg limer klædningen fast til pluggen.

lister 007

Første lag er limet fast til kølen. Det er vigtigt at første lags lister er af bedste kvalitet, således at der ikke er revner mellem listerne. De må heller ikke vride, for så er det svært at få 2. lag presset ordentlig sammen med første lag. Hvis jeg havde en afretter, ville jeg køre over afretteren med listerne på kant, før jeg brugte dem; men jeg må nøjes med min bordrundsav og en el-høvl.

lister 008

Andet lag er limet på første lag.
Jeg bruger epoxy, som er blandet op med pulver, så det fylder mere. Alternativt  kan man bruge en vandfast let skummende lim..Jeg lægger sandsække på for at presse lagene det sidste stykke sammen.

klædning 003

 

 

Jeg bruger en metal pladesaks til at skære enderne af, inden de limes på.

klædning 002

2. lag skal lægges på så det presser listerne i lag 1 på plads. På billedet er retningen fra venstre mod højre.

lag2 001

 

Klar til de første 2 lag i modsat side. Her er det nødvendigt at bruge hæfteklammer til at fastgøre lamellerne. Klammerne fjernes når limen/epoxyen er hærdet.

vinterferie 2013 024

 

 

 

Efter andet lag finer, høvles og slibes ujævnheder væk.

lag3 001

 

 

 

Så er tredje og sidste lag startet. Start på midten, og bevæg dig ud mod enderne. For at undgå unødig  skrammer fra hæfteklammerne, bruger jeg et ekstra stykke finer til beskyttelse.

kajakbund 001

Bunden er færdig. Nu skal kajakken vendes. Overkant bund høvles ned til lønningslisten og skodderne mærkes op.

bund 001

Herefter skilles bund og plug ad, så den indvendige side kan pudses af og behandles med epoxy.

 

Dækket

Luger i dæk har den egenskab, at de kan blive utætte, så lav så få som muligt og vær omhyggelig med konstruktionen.

Jeg har valgt en standard luge fra kajaksport som jeg forsænker i dækket; men dæk konstruktionen er ideel til en flush-luge, så det prøver jeg måske næste gang.

dæk 001

dæk 002

 

 

 

 

Så er jeg klar til at lime. Lamellerne limes til lønningsliste, lugekant og fordækkets dæksliste.

isbella+kajak 006

Dækket er færdigt. Dæk og plug er vendt om så pluggen kan løftes ud af dækket.

isbella+kajak 011

Så er dæk og bund klar til at blive samlet.  Rillen mellem dæk og lønningslisten er slebet op. Det er vigtigt at der ikke er klatter i rillen, idet bunden skal helt ned i rillen for at give en god samling og den tiltænkt facon. Bemærk at jeg har limet lister på dæk og bund, hvor skodderne skal placeres. Det gør det nemmere at montere skodderne. Bemærk også at lugen i agterdækket er skåret ud inden samlingen.

isbella+kajak 012

Det store øjeblik, hvor dæk og bund samles. Stævnene er normalt det store problem, fordi det er vanskeligt at lave dækket helt ud. Man kan løse problemet ved at lime en yderstævn på, eller spartle op med epoxy.

Cockpit

cockpitkarm 0012009_0526foto0004

 

 

 

 

 

Konstruktion af cockpittet  er lidt kompliceret; men også sjov at lave. Jeg starter med at mærke cockpit-karmen op. Herefter skruer jeg vinkelbeslag på langs kurven. På billedet limer jeg bølgebryderen på dækket. Bølgebryderen skal være så høj at man kan lime indvendig karm mod den.

okt.2003 004

Når bølgebryderen er limet på dækket, fjerner jeg beslagene og tilpasser dækket til bølgebryderen. Herefter limer jeg indvendig karm op med plastik imellem. Først SB og herefter BB side. Dette for at kunne skille dem fra bølgebryderen og herefter tilpasse BB og SB side til hinanden.

Selve karmen er limet op af 3 lag 1.5mm finer med glasvæv mellem. På den måde får jeg extrem stor styrke i en tynd finerplade.

Næste trin er at høvle bølgebryderen ned til den ønskede højde og lime karmene fast på bølgebryderen.

Så er cockpittet færdigt.

okt.2003 011

 

 

Ok karm er samlet af lister, der er limet op på samme måde som indvendig karm, blot uden glasvæv, idet der ikke er  krav til styrken her. Bemærk at de bageste hjørner har ekstra udhæng. Denne detalje gør det lettere at få overtrækket gjort fast.

 

 

okt.2003 015

 

Det forreste skot er limet sammen med lugen og samlet  med fodspark-holderne.

Jeg kommer en tyktflydende epoxy på kanterne som skal limes til kajakken. Flytter det hele ned i kajakken og skubber det på plads mod skot-listerne, som blev monteret før dæk og bund blev samlet.

 

 

v2 kajak 002

 

 

Fodsparket er monteret i første hak.

Bemærk at det fastholdes af 2 kiler.

 

 

 

 

v2 kajak 003

 

 

Sædet er monteret på 2 vanger, hvilket fordeler trykket på kajakken, og gør det muligt at instille sædet.

Sædet er skålformet , hvilket, selv i høj sø, giver god kontakt til kajakken.

 

 

v2 kajak 005

 

 

V2 er klar til prøvetur.